Chi Kung

Chi Kung (lub inaczej Qigong) jest chińskim system wspomagającym zachowanie i poprawę dobrego zdrowia. Łączy postawy ciała, ruch, techniki oddechowe i skupiony na celu umysł.

Słowo Chi Kung składa się z dwóch chińskich znaków:
Chi (lub Qi – wymawiaj czi) zwykle tłumaczy się jako energię życiową lub energię witalną, która przepływa przez wszelkie rzeczy we wszechświecie.
Kung (lub Gong – wymawiane gong) oznacza wysiłek lub umiejętność, którą można rozwinąć poprzez wytrwałą, stałą, długą praktykę. Razem, Chi Kung oznacza pielęgnowanie, rozwijanie lub ćwiczenie energii wewnętrznej. Jest to system praktykowany dla zachowania zdrowia, leczenia i podwyższenia witalności.

Różne podejścia i cele treningowe przywiodły do powstania kilku kluczowych kategorii Chi Kung:

  • Style zdrowotne
  • Style medyczne
  • Style naukowe
  • Style bojowe
  • Style religijne (lub duchowe)

Mają one wiele wspólnych cech. Dotyczą one wykonywania prawidłowych postaw lub wykonywania ruchów ciałem, odpowiednich technik oddechowych i koncentracji umysłu. Niektóre praktyki kładą nacisk na wzmacnianie Chi, inne na jej krążenie i dystrybucję w celu oczyszczenia i uzdrowienia ciała. Jeszcze inne na emisję Chi w celu leczenia innych.

Formy praktyk mogą się od siebie bardzo różnić począwszy od miękkich, płynnych ruchów takich jak w wewnętrznym stylu walki Tai Chi, do zewnętrznych, pełnych dynamiki, a czasami nawet bardzo twardych ruchów w różnych stylach walki Kung Fu. Niemniej jednak, powolne, subtelne ruchy większości odmian Chi Kung mogą być łatwo dostosowane dla mniej sprawnych fizycznie osób, a nawet dla osób niepełnosprawnych i mogą być ćwiczone przez wszystkie grupy wiekowe.

Jak każdy system wspomagający zdrowie, Chi Kung nie jest specyfikiem na wszystkie schorzenia ale z całą pewnością jest niezwykle skuteczną metodą wspomagającą zachowanie dobrego zdrowia przez długi czas. Aktualnie coraz większa liczba lekarzy i pracowników związanych bezpośrednio z opieką zdrowotną poleca Chi Kung jako ważną formę alternatywnej medycyny komplementarnej.