Kryzys koronawirusowy – czas na przebudzenie

Wprowadzenie

Trwająca pandemia koronawirusa jest wstrząsającym sygnałem alarmowym dla całej rasy ludzkiej. Chociaż postęp w nauce pozwolił nam żyć łatwiej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej, sprawił też, że obecnie zbyt mocno polegamy na zewnętrznych środkach zaradczych w odniesieniu do naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Obecnie zbyt często chowamy się za ścianą technologii i środków chemicznych, aby poczuć się lepiej. W rezultacie nasze naturalne układy odpornościowe stały się słabe i podatne. Staliśmy się ludźmi „szklarniowymi”, pozornie niezdolnymi do przetrwania bez zaawansowanych technologicznie udogodnień i lekarstw, które stały się tak powszechne w dzisiejszym świecie. W tym procesie zmieniamy naturę w skali globalnej. W obecnej sytuacji musimy zmierzyć się z konsekwencjami i przygotować się na stojące przed nami nowe wyzwania. Nasz obecny sposób życia nie wykazuje żadnych oznak rychłej zmiany. Zanieczyszczenia przemysłowe i energetyczne będą nadal zmieniać środowisko w sposób, którego się nie spodziewamy, na który nie jesteśmy przygotowani, ostatecznie stając przed najtrudniejszymi wyzwaniami dla nas, przyrody i całego życia na naszej planecie.  

Dziś okazuje się, że wirusy wciąż regularnie wygrywają bitwę ze współczesną medycyną, pomimo wielkich kroków, jakie poczyniliśmy w badaniach medycznych. Wirusy ewoluowały i stały się znacznie bardziej śmiercionośne niż były. Tymczasem nasza zdolność przystosowywania się i ewolucji, uległa stagnacji z powodu otaczającego nas środowiska, które stworzyliśmy przecież, aby żyć bezpieczniej i wygodniej. Musimy wzmocnić nasz układ odpornościowy, aby nadążyć za ewolucją patogenów. W dawnych czasach zachowanie  zdrowia było o wiele bardziej istotne, ze względu na brak wiedzy naukowej, którą mamy współcześnie. Wprawdzie długość życia w przeszłości była krótsza niż dzisiaj, jednak przeciętny człowiek musiał być lepiej przystosowany do ostrzejszego mniej litościwego świata. Nasz współczesny styl życia sprawił, że oderwaliśmy się od Natury i staliśmy się nieświadomi jej stanu i warunków, w wyniku czego nasza ewolucja została w tyle.

Odejście od Natury

Człowiek zaprzecza, szkodzi, a nawet próbuje zmieniać naturę świata, w którym żyjemy, nie wspominając już o ludzkim ciele. Nasze nawyki i przekonania wydają się zachęcać i promować znieczulone, wypaczone i niepełne zrozumienie przyrody. Nieustannie jesteśmy zaskakiwani i z opuszczoną gardą obserwujemy jak mali i słabi jesteśmy, a jak wielkie są siły natury. Klęski żywiołowe są tego najlepszym przykładem. Prawdopodobnie z klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienia ziemi, huragany, pożary, powodzie czy tornada jesteśmy do tej pory najbardziej zaznajomieni. Jednak na tej liście powinny znaleźć się również choroby, wszakże one też w dużej mierze są częścią przyrody.

Ludzie o wyższym poziomie świadomości mają zwykle wyższy wskaźnik przeżycia. Podejmują działania, które zapobiegają katastrofom lub unikają ich skutków zanim do nich dojdzie. Wielu z tych, którzy ignorują znaki ostrzegawcze lub nie są w stanie dokonać niezbędnych zmian w swoim życiu, niestety ulega naturze i ginie. Jestem zdania, że dawniej, przed okresem tak bardzo zurbanizowanych środowisk i społeczeństw istniała silniejsza  presja dążenia do rozwijania i utrzymywania tej świadomości. W ciągu ostatnich kilku stuleci coraz bardziej dystansowaliśmy się od natury, co ostatecznie czyni nas nieświadomymi jej obecnego stanu.

Ludzkość oddaliła się od natury również z powodu wojen. Większość wojen i masowych zabójstw w historii ludzkości była bezpośrednim wynikiem macierzy społecznej (social matrix), którą sami stworzyliśmy. W naturze nie ma miejsca dla tej macierzy. To macierz, która zamyka nas w niewoli i dogmatach sławy, ambicji, władzy, bogactwa, pożądania itp. Zabijamy, podbijamy, zniewalamy, znęcamy się i wykorzystujemy nawzajem od tysięcy lat. Niestety trwa to do dziś, tylko w nieco mniej rzucający się w oczy sposób. 21 wiek to najwyższy czas, aby uwolnić się od tego nienaturalnego, zepsutego wzoru zachowania. Zbyt wiele naszej uwagi i środków skoncentrowaliśmy na rozwoju nauk materialnych. Duchowość została zignorowana. Czas na zmiany jest szczególnie ważny, ponieważ nasze dzisiejsze wojny niosą ze sobą zagrożenie zagładą nuklearną.

Współczesna medycyna jako suplement, a nie zamiennik

Współczesna medycyna dosłownie zastąpiła niektóre z naszych wrodzonych umiejętności przetrwania w naturze. Nasze zdolności z czasem zmalały, ponieważ nie było już potrzeby ich utrzymywania. Postępy w medycynie zaowocowały niezwykle rozwiniętym przemysłem farmaceutycznym, który pozwala nam skracać rozwiązania i zaniedbywać naturalne mechanizmy przeżycia naszego organizmu. Ciało ludzkie nie jest stworzone do takiej pasywności. Jeśli nie przestaniemy się chować za ścianą współczesnej medycyny, będziemy coraz słabsi.

Oczywiście powinniśmy kontynuować badania i rozwój nauk medycznych, aby móc lepiej stawiać czoło nieznanemu w nowej nadchodzącej erze, ale także musimy zrozumieć, że nie możemy całkowicie na tym polegać. Środowisko staje się coraz bardziej złożone i prawdopodobnie nadejdzie dzień, w którym współczesna medycyna sama nie będzie w stanie pokonać choroby. Nasza słabość jako rasy stanie się wtedy jeszcze bardziej widoczna. Trudno jest dokładnie przewidzieć, jak zmieni się środowisko ze względu na ciągły przepływ skażenia i coraz to nowych zanieczyszczeń, którymi ludzkość bombarduje przyrodę. Do zanieczyszczeń materialnych dochodzą energetyczne, wytwarzane przez nadajniki telekomunikacyjne, technologie komórkowe, satelitarne czy zanieczyszczenie światłem. Do tego odpady wytwarzane przez zakłady produkcyjne, elektrownie i produkty nieulegające biodegradacji. Wirusy wyewoluowały do ​​tego stopnia, że co pewien czas zwyciężają ze środowiskiem, jak i współczesną medycyną. My również musimy dać sobie szansę na ewolucję, aby zbudować własną linię obrony za tą, którą oferuje nam współczesna medycyna.

Ciało ludzkie zostało stworzone do ruchu i ćwiczeń. To dlatego mamy tak wiele różnych mięśni i stawów. Na najbardziej podstawowym poziomie ruch i ćwiczenia pomagają w przepływie krwi, ułatwiając odżywianie, naprawę i krążenie energii (Qi) we wszystkich komórkach ciała. Ciało funkcjonuje najlepiej, gdy to krążenie jest niezakłócone. Jest to fundament silnego układu odpornościowego. Dzisiaj poruszamy się znacznie mniej, ze względu na rozwój maszyn i nowoczesny transport. Ćwiczenia stały się bardziej hobby, rozrywką lub luksusem, podczas gdy powinny być codzienną koniecznością. Dobre zdrowie często łączy się z aktywnym stylem życia. Chińczycy od dawna mówili o Qi i znaczeniu Qigong dla niezliczonych pokoleń. Qigong to tradycyjny i najbardziej naturalny sposób na usprawnianie i wzmacnianie naszego ciała fizycznego i psychicznego, a w konsekwencji także naszego układu odpornościowego. Qigong nie kryje żadnej tajemnicy. U podstaw Qigong leży ruch i obieg energii. W rzeczywistości każdą formę ćwiczeń można uznać za Qigong. Qigong powstawał na bazie tysięcy lat doświadczenia, obserwowania natury, ludzkiego ciała i ich wzajemnych powiązań. Wreszcie celem niektórych form ćwiczeń Qigong stało się nie tylko zdrowie, ale także rozwój duchowy. Wierzę, że ponowne nadanie znaczenia praktyce Qigong będzie miało zasadniczy wpływ na odzyskanie i wykorzystanie pełnego potencjału systemu obrony i odporności drzemiącego we wnętrzu naszego ciała. Musimy robić więcej, ucząc się nawzajem, w jaki sposób utrzymywać i usprawniać nasz układ odpornościowy, jak również regularnie ćwiczyć i poddawać nasze ciała samoregulacji.

Silniejszy nacisk na dane

Qigong, Tai Chi, Joga i inne pokrewne dyscypliny są obecnie uznawane przez coraz większą liczbę osób za skuteczne metody poprawy zdrowia i ogólnej jakości życia. Te aktywności zwykle opierają się na ćwiczeniach ruchowych w połączeniu z intencjonalnym, skoncentrowanym umysłem. Kluczem jest właśnie umysł. Możemy skupić się na wzmocnieniu naszego układu odpornościowego od wewnątrz, aby uwolnić się od używania leków i technologii, które leczą nas od zewnątrz. Chciałbym widzieć więcej wsparcia dla badań naukowych gromadzących dane potrzebne nam do wyjaśnienia, dlaczego te metody działają. Mimo, że opublikowano już wiele dokumentów na temat takich badań uważam, że pozostają one w cieniu osiągnięć zachodniej medycy, które większość ludzi uważa za wygodniejsze i bardziej wiarygodne. Jednak wciąż mnóstwo badań przynosi niejednoznaczne wyniki i wymaga dalszych analiz i doświadczeń. Wciąż brakuje nam danych, aby zdecydowanie udowodnić lub obalić istniejące teorie.

Moim marzeniem jest, aby rządy, przywódcy, uniwersytety i osoby dysponujące środkami finansowymi zachęcały, promowały, reklamowały i demistyfikowały te tajemnice Qigong i metody starożytnych praktyk, które mogą mieć największy wpływ na zdrowie dzisiejszego świata. Rekrutacja kwalifikowanych instruktorów i specjalistów do nauczania, monitorowania i prowadzenia tych badań jest kluczem do tego, aby tak się stało. Niestety utrzymanie spójnego standardu, szczególnie w kontrolowanych badaniach, okazuje się być bardzo trudne z powodu powszechnego chaosu i dezinformacji na temat tego, o co chodzi w Qigong i jak to ćwiczyć. Konieczne jest podjęcie ujednoliconego wysiłku w celu uzyskania lepszych i bardziej spójnych danych. Chciałbym, aby Qigong został naukowo uzasadniony. Gdy zgromadzimy więcej danych, wierzę, że będziemy w stanie opracować technologie kontrolowania i regulowania Qi tak, aby możliwe było korygowanie nierównowagi energii w ciele. 

Podsumowanie

Ze względu na szybki rozwój leków i technologii medycznych ignorowaliśmy i zaniedbywaliśmy utrzymywanie sprawności naszego układu odpornościowego przez zbyt długi czas. Rozwijając nowoczesną medycynę, nie powinniśmy zaniedbywać własnego układu odpornościowego. Współczesna medycyna może służyć jako skuteczna bariera przeciw wielu chorobom i dolegliwościom, ale historia pokazała nam, że ma i nadal będzie miała swoje ograniczenia. W miarę jak wirusy ewoluowały w kierunku nowszych, silniejszych mutacji, nasze systemy odpornościowe ulegały wyczerpaniu i stawały się nadmiernie zależne od pomocy z zewnątrz.

Powinniśmy dokładnie zbadać starożytną wiedzę o tradycyjnych metodach i praktykach, które są nam obecnie dostępne – doświadczać, badać i eksperymentować z nimi – tak, by poznać ich możliwości pobudzenia naszego własnego potencjału do obrony. Uważam, że są one równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż nasz obecny system nauk medycznych. W przypadkach, w których współczesna medycyna nie spełnia oczekiwań lub jest spóźniona, tak jak w przypadku COVID-19, przynajmniej nie będziemy tak podatni na najgorsze scenariusze. Kryzys koronawirusowy dał nam do zrozumienia, że zdrowie ludzkie zawsze będzie problemem globalnym. Wszyscy żyjemy w tym samym środowisku. Wszyscy jesteśmy częścią tej samej rasy. Wszyscy musimy współpracować, aby móc wprowadzić zmiany.

Uwagi autora 

Bieżący artykuł jest wprowadzeniem do kolejnego artykułu “Naukowe Podstawy Starożytnej Chińskiej Tajemnicy Młodości”, który skupi się na opisie, w jaki sposób można odbudować wewnętrzny rdzeń energetyczny i wzmocnić układ odpornościowy. Moim celem jest pomoc w zrozumieniu teorii naukowej dotyczącej działania układu odpornościowego i wskazanie, w jaki sposób starożytne metody praktyki mogą efektywnie pobudzać jego potencjał. 

Mam nadzieję, że cała rasa ludzka zjednoczy się i podejmie wyzwanie jakie rzuciła nam Natura.

*** Jeśli przebudzimy się teraz, wszyscy razem, wciąż możemy być silniejsi i stworzyć lepszą, zrównoważoną przyszłość. *** 

Autor

Dr Yang, Jwing-Ming wyemigrował do USA w 1974 roku. Od tego czasu napisał ponad 50 książek i DVD na temat sztuk walki i Qigong. Jego publikacje są dostępne w YMAA Publication Center (ymaa.com) i Amazon (amazon.com). Napisał także kilka powieści, aby podzielić się z czytelnikami swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i osobistym punktem widzenia na temat życia. Są dostępne na Amazon Kindle.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Qigong, możesz sięgnąć do następujących książek/płyt DVD, których autorem jest dr Yang:

  1. Understanding Qigong (zestaw 6 płyt DVD)
  2. Korzeń Chińskiego Qigong (książka)
  3. Qigong – Sekret młodości (książka, stary tytuł Zmiana Mięśni/Ścięgien, Przemywanie Szpiku/Mózgu)
  4. Qigong Meditation – Embryonic Breathing (książka)
  5. Simple Qigong Exercises for Health (książka, poprzedni tytuł: Osiem Kawałków Brokatu – Osiem Prostych Ćwiczeń Qigong dla Zdrowia
  6. Five Animal Sports Qigong (DVD)

Tłumacz

Robert Wąs pełni funkcję Prezydenta Wschodnioeuropejskiej Kwatery Głównej YMAA (Yang’s Martial Arts Association). Mistrz i szef instruktorów Tai Chi, Chi Kung i Kung Fu w szkołach YMAA Polska. Dyrektor ośrodka DaoSport YMAA Kraków.

Uczeń wewnętrzny (Tu Di) dr Yang Jwing-Ming’s założyciela YMAA, autora wielu książek i publikacji w zakresie chińskich sztuk walki. Jednego z najbardziej obecnie znanych nauczycieli/mistrzów tradycyjnych chińskich sztuk walki Kung Fu, Tai Chi oraz Qigong.

Posiada certyfikaty mistrzowskie YMAA w Tai Chi Chuan, Kung Fu oraz instruktorskie Chi Kung (Qigong) i Qin Na.

Artykuł ten redagowali: Nicholas C. Yang, Dr. Thomas G. Gutheil i Colin Borsos.